Konopný výtažek v praxi – panelová diskuse | Corrie Yelland, Dean Herenda, Božidar Radišič, Jindřich Bayer